Sponsoren

Fotoalbum

Klik hier om naar het fotoalbum toe te gaan.

Reglement

Webton Groot Driene Wijkvolleybal toernooi zaterdag 06 juli 2019

Het is een recreatief toernooi, waar meespelen belangrijker is dan winnen.

Voor straten teams, bedrijven, instellingen en verenigingen uit de wijk Groot Driene

Wie mag er deelnemen:

 • De minimumleeftijd is 13 jaar.
 • De deelnemers moeten woonachtig zijn in betreffende straten in Groot Driene.
 • Een speler mag gedurende het gehele toernooi slechts voor één team uitkomen.
 • Ieder team bestaat uit 5 personen en moet tenminste twee dames in het veld hebben staan.
 • In elk team mogen maximaal 2 NeVoBo-spelers gelijktijdig in het veld staan.
 •  

  Toernooi Reglement

  1).        Uiterlijk vijftien minuten vóór de aanvang van de eerste wedstrijd meldt de captain van het  team zich bij de wedstrijdleiding.

  2).        Het team dat als eerste in het wedstrijdschema wordt genoemd kiest de kant van het speelveld. Het andere team begint met de opslag.

  3).        Er wordt gespeeld op tijd, d.w.z. 1 wedstrijd duurt 15 minuten. Punten worden gewoon doorgeteld. Een uitzondering hierop is de finale wedstrijd om de plaats 1 / 2. Deze wedstrijd wordt gespeeld over 1 set van 25 punten (met 2 punten verschil).

4).        Zowel het begin als het eind van elke wedstrijd wordt met een geluidssignaal aangegeven. Er is geen pauze en er wordt tussendoor niet van speelhelft gewisseld. Als een team niet klaar staat, gaat dit van de speeltijd af. Als een team 3 minuten na het beginsignaal niet klaarstaat, verliest het de wedstrijd met 25-0.

5).        Er wordt gespeeld volgens de officiële NeVoBo-regels, dus met het Rally Point Systeem, dat wil zeggen dat elke actie een punt kan opleveren voor één van beide teams. Er wordt doorgespeeld en doorgeteld tot het eindsignaal. Op het moment van het eindsignaal wordt de op dat moment lopende rally uitgespeeld.

6).        Winst is 3 punten, een gelijk spel is 1 punt, verlies is 0 punten voor het team.

7).       Time-outs zijn niet toegestaan en protesten worden niet gehonoreerd.

8).        Omwille van ieders veiligheid is het spelen van de bal met de voet verboden.

9).        Bij een gelijke eindstand in de poule telt de onderlinge wedstrijd. Is dit ook gelijk dan telt het aantal gescoorde punten (van alle poulewedstrijden samen) minus de tegenscore. Bij een gelijke eindstand bij de halve finalewedstrijd wordt de wedstrijd met 5 punten verlengd.

10).      Er moeten altijd minimaal 2 dames per team in het veld staan.

11).      Elk team zorgt voor een scheidsrechter en een teller per deelnemende ploeg. Zij halen het wedstrijdbriefje en fluitje af bij de wedstrijdleiding en leveren dit na afloop daar weer in. In het schema van de poulewedstrijden staat achter elke wedstrijd vermeld welk team de scheidsrechter moet leveren.

12).      De captains controleren na afloop van elke wedstrijd of de scheidsrechter de juiste uitslag op het wedstrijdbriefje heeft vermeld. Protesten naderhand worden niet gehonoreerd.

13).      Een ieder neemt deel voor eigen risico. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor letsel, ontstaan voor, tijdens en/of na het spel.

14).      In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.